POTi K USPEHU

Dobre prakse preoblikovanja in prenavljanja organizacij

 

Vas zanima, kako p(ostati) prvi na svetu?

Na konferenci boste spoznali smernice, si izmenjali izkušnje in spoznali, kako se učinkovito lotiti preoblikovanja strateških usmeritev organizacij.

Konferenca EPOS 2017

27. september - Ljubljanski grad

KDAJ? + KJE?

27. september 2017, Ljubljanski grad, Stanovska dvorana Konferenca je namenjena spodbujanju učinkovitega uvajanja sprememb v lokalna in organizacijska okolja. Spoznali boste dobre prakse in znanje za njimi.

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Dobre prakse preoblikovanja in prenavljanja organizacij

VSEBINSKA USMERJENOST KONFERENCE

Letošnja konferenca EPOS 2017 je vsebinsko usmerjena v dobre prakse preoblikovanja strateških usmeritev organizacij in v dobre prakse prenavljanja poslovanja in poslovnih procesov organizacij. Preoblikovanje strateških usmeritev je pomembno za oblikovanje poslovne filozofije kako (p)postati prvi na svetu v svojem segmentu poslovanja. Prenavljanje poslovanja in poslovnih procesov pa mora postati pomembna stalnica za uveljavljanje sprememb v času pospešene digitalizacije poslovanja.

Smiselnost aplikativno razvojne konference o menedžmentu sprememb vidimo v »skromnosti« praktičnih pristopov za implementacijo teoretičnih konceptov v poslovne prakse podjetij in drugih oblik organiziranosti. Dobrih praks je razmeroma malo. Teorija očitno težko prehaja v prakso.

Konferenca EPOS 2017 je namenjena prenašanju vzorcev dobre prakse za boljše prakse. Prepričani smo, da se morajo razvijati prav vse organizacije, saj bodo vedno ene, ki so »prve«, »najboljše ta hip« t.j. tiste, ki so lahko vzor drugim in v pomoč pri njihovemu razvoju. Prenašanje dobrih praks predstavlja tudi doprinos k spreminjanju naše organizacijske kulture, ki s svojimi obstoječimi in ustaljenimi vzorci vedenja in ravnanja zavira uspešnost prenavljanja ustaljenih in velikokrat preživelih vzorcev spreminjanja.

Področje upravljanja sprememb je zelo aktualno tudi na področju sprejemanj novih ISO standardov in z njimi povezanimi aktivnostmi. Veliko organizacij je še na poti prenavljanja ISO standardov in prav za te je konferenca priložnost in spodbuda za spoznavanje pristopov prenove.

Poslanstvo aplikativne razvojne konference je ozaveščanje javnosti in širjenje konceptov upravljanja sprememb – preoblikovanja in prenavljanja organizacij.

Vizija aplikativno razvojne konference je »oblikovana spominska sled pri udeležencih konference« o smiselnosti, pomenu in pomembnosti preoblikovanja in prenavljanja organizacij.

Namen konference je predstavitev razmišljanj, dobrih praks ter različnih praktičnih pristopov za boljši jutri.

Ciljni udeleženci konference so predsedniki in člani nadzornih svetov, predsedniki in člani uprav, direktorji podjetij, direktorji kadrovskih področij, direktorji javnih in upravnih organizacij, direktorji javnih podjetij, ustanov in zavodov, direktorji interesnih združenj ter vsi ostali strateški in operativni vodje.

»Ne preživi najmočnejša vrsta, niti najbolj inteligentna; preživi tista, ki se najbolje prilagaja spremembam.« Charles Darwin

GOVORCI

Pridružujemo si pravico, da se govorci še spremenijo.
mag. Mitja Bervar

mag. Mitja Bervar

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

dr. Andrej Vizjak

dr. Andrej Vizjak

Ustanovitelj in predsednik mednarodnega svetovalnega podjetja AV.consulting

biografija in prispevek..

Branimir Brkljač

Branimir Brkljač

Ustvarjalec zgodb in nekdanji solastnik Studio Moderna

biografija in prispevek..

Matjaž Zadravec

Matjaž Zadravec

Predsednik uprave in solastnik Royal Vision Group

biografija in prispevek..

Andrej Božič

Andrej Božič

BB Consulting

biografija in prispevek..

Jan Kovačič

Jan Kovačič

Svetovalec in vodja projektov, Taktika plus d.o.o., Ljubljana

biografija in prispevek..

Miha Kranjc

Miha Kranjc

Strokovni sodelavec, DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d.

biografija in prispevek..

dr. Andrej Kovačič

dr. Andrej Kovačič

Redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

biografija in prispevek..

Ludvik Jamnik

Ludvik Jamnik

Ustanovitelj in lastnik grafično embalažnega podjetja Jamnik d.o.o. Medvode

biografija in prispevek..

mag. Vojmir Urlep

mag. Vojmir Urlep

Nekdanji Predsednik uprave Lek d.d.

biografija in prispevek..

Ksenija Špiler Božič

Ksenija Špiler Božič

BB Consulting

biografija in prispevek..

Aleš Seidl

Aleš Seidl

Direktor podjetja AS System d.o.o.

mag. Maja Šušteršič

mag. Maja Šušteršič

Predsednica Združenja SI.RISK in vodja Zavarovanj v Petrol d.d., Ljubljana

biografija in prispevek..

dr. Nadja Zorko

dr. Nadja Zorko

GGE d.o.o, podjetje za izvajanje energetskih storitev.

biografija in prispevek..

dr. Mojmir Mrak

dr. Mojmir Mrak

Jean Monnet Chair profesor, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

biografija in prispevek..

Matej Košmrlj

Matej Košmrlj

Izvršni direktor Euro Plus d.o.o. in direktor tehničnih storitev, skupina NiceLabel

biografija in prispevek..

dr. Mitja Cerovšek

dr. Mitja Cerovšek

Direktor za informacijske in komunikacijske tehnologije, Skupina TPV, Novo mesto

biografija in prispevek..

dr. Robert Leskovar

dr. Robert Leskovar

Direktor tehnologije in razvoja, SAOP d.o.o. Šempeter pri Gorici

biografija in prispevek..

Tinkara Godec

Tinkara Godec

Direktorica PE Trnovo, DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d.

biografija in prispevek..

mag. Lea Benedejčič

mag. Lea Benedejčič

Direktorica podjetja MIMOVRSTE, spletna trgovina d.o.o.

PROGRAM

8.30 – 9.10       REGISTRACIJA UDELEŽENCEV in MEDSEBOJNO SPOZNAVANJE

Vabljeni, da se nam pridružite nekoliko prej in skupaj z organizatorji, mnogimi govorci in zanimivimi gosti spregovorite ob jutranji kavi ali čaju. Grajsko parkirišče je omejeno in bo v času začetka konference namenjeno zgolj njenim obiskovalcem, zato vas prosimo, da se na konferenco pripeljete pravočasno in si zagotovite parkirno mesto.


9.10 – 09.15     OTVORITEV KONFERENCE


9.15 – 9.30       UVODNI NAGOVOR

Mitja Bervar, mag. manag., Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije


9.30 – 11.00       UVODI V DOBRE PRAKSE PRENAVLJANJA ORGANIZACIJ

POTi K USPEHU z ustvarjanjem makro družbeno ekonomskih pogojev, dr. Mojmir Mrak

POTi K USPEHU s prenavljanjem poslovanja in poslovnih procesov, dr. Andrej Kovačič

POTi K USPEHU s preoblikovanjem strateških usmeritev organizacije, dr. Andrej Vizjak


11.00 – 11.30                   Čas za poslovni klepet ob »ob kavici«


11.30 – 13.00       Predstavitve primerov dobre prakse: PREOBLIKOVANJE STRATEŠKIH USMERITEV ORGANIZACIJE

Vsebinski koordinator: dr. Andrej Vizjak
Kako (p)ostati prvi na svetu? Kako prenesti navdih slovenskih vrhunskih športnikov zmagovalcev v slovensko gospodarstvo? Kako si pomagati s svetovalno metodologijo formule uspeha? Za dosego cilja (p)ostati prvi na svetu potrebujete štiri talente: samozavest, disciplino, prepričljivost in odločnost. Samo zavest potrebujete, da odkrijete svoje edinstvene sposobnosti. Disciplino potrebujete, da opredelite podroben zmagovalni načrt. Prepričljivost potrebujete, da zagotovite ustrezno financiranje in človeške vire. Odločnost potrebujete, da tako kot vodilna podjetja na svetu dosežete postavljene visoke cilje. Na poteh do (p)ostati prvi na svetu se srečujemo tudi z ovirami, ki jih je treba analizirati s štirih vidikov: institucionalnega, političnega, socialnega in individualnega. Mnoge je treba prepričati, da se odločijo za sodelovanje v našem projektu, saj so odpori normalna stalnica ob uveljavljanju nove vizije. Pri odpravljanju odporov ne smemo izpustiti ali preskočiti nobenega koraka, dokler ovire in odpori v posameznem koraku niso odpravljeni.

Branimir Brkljač: Kaj danes pomeni biti prvak sveta

Ludvik Jamnik, Jamnik Medvode: Vizija podjetja Jamnik d.o.o. Medvode

Matej Košmrlj,  NiceLabel – Euro Plus: Ključni dejavniki uspeha v globalni tehnološki niši

Matjaž Zadravec, Royal Vision Group: Pot podjetja Royal Vision Group do prvega mesta na svetu

mag. Vojmir Urlep, Lek d.d. (nekdanji Predsednik uprave): Lek – kako se je grdi raček prelevil v laboda


13.00 – 13.30       Čas za poslovni klepet »ob prigrizku«


13.30 – 15.00       Predstavitve primerov dobre prakse: PRENAVLJANJE POSLOVANJA IN POSLOVNIH PROCESOV ORGANIZACIJE

Vsebinski koordinator: dr. Andrej Kovačič
Organizacije so pri svojem delovanju soočene s potrebe po stalnem, korenitem in vse bolj nepredvidljivem prilagajanju poslovanja. Zahtevane spremembe izhajajo iz notranjih in zunanjih dejavnikov, v vsakem primeru pa zahtevajo ustrezno prenovo poslovanja organizacije v poslovnem okolju. Prenova se običajno izvede na dveh ločenih ravneh: zunanje spremembe pretežno na ravni prenove poslovnega modela; notranje pa na procesnem modelu. Spreminjanje poslovnega modela se osredotoča na značilnosti, ki vplivajo na prihodke organizacije: potreb trgov, prodajnih pogojev, blagovnih znamk in potreb strank. Spreminjanje procesnega modela se osredotoča na značilnosti, ki vplivajo na stroške in ostale notranje značilnosti poslovanja organizacije: temeljne poslovne procese, tehnološko infrastrukturo in tehnologijo – zlasti informacijsko tehnologijo, organizacijsko strukturo, voditeljstvo in nadzor, upravljanje s tveganji, ljudi in poslovno kulturo. Menedžment prenove poslovanja se usmerja na obvladovanje vseh ključnih in zahtevnih organizacijskih sprememb, ki temeljno vplivajo na delovanje organizacije. Le-te potrebujejo celovit pristop pri menedžmentu projektov prenove poslovanja, saj v mnogih primerih posamezni projekti prenove poslovnih modelov, poslovnih procesov in informatizacije poslovanja ne prinašajo načrtovanih učinkov ali pa celo ostanejo nerealizirani.

dr. Mitja Cerovšek, Skupina TPV, Novo mesto: Prenova poslovanja organizacije: kaj smemo pričakovati od digitalizacije in česa ne?

Andrej Božič in Ksenija Špiler Božič, BB Consulting, Ljubljana: Po poti sprememb za boljši jutri

dr. Robert Leskovar in Jan Kovačič, SAOP Šempeter pri Gorici: Agilna transformacija razvoja v srednje velikem podjetju Saop d.o.o.

Aleš Seidl, AS System: Primer prenove poslovanja AS Systema

Tinkara Godec in Miha Kranjc, DEOS, celostna oskrba starostnikov, d. d.: Razvoj in prenavljanje v družbi DEOS


15.00 – 15.30       Čas za poslovni klepet »ob sadju«


15.30 – 17.00       Pogovor ob okrogli mizi: KOLIKO SO NAŠI MANAGERJI PRIPRAVLJENI TVEGATI ZA »GOLOBA NA STREHI«?

Organizacijski koordinator: Milan Terpin, voditeljica okrogle mize: mag. Maja Šušteršič

mag. Lea Benedejčič, Mimovrste=)

dr. Nadja Zorko, GGE, energetske rešitve d.o.o.

dr. Andrej Vizjak, AV. consulting

dr. Andrej Kovačič, Ekonomska fakulteta

PRIJAVA

Izberite med naslednjimi opcijami prijave in izpolnite prijavni obrazec:

Študent, brezposelni

Udeleženec, redni ali izredni študent ali brezposelna oseba.
25 €/os.
  • Redna kotizacija za študente znaša 25 € z vključenim DDV. 
Prijavni obrazec

Udeleženec

Udeleženec, ki je pravna ali fizična oseba.
60 €/os.
  • Redna kotizacija za udeležence znaša 60 € z vključenim DDV. 
Prijavni obrazec

Skupinska prijava

Prijava treh ali več udeležencev hkrati.
50 €/os.
  • Redna kotizacija za skupino znaša 50 € na osebo z vključenim DDV. 
Prijavni obrazec

Vabljeni tudi na oktobrsko konferenco RTM 2017 o psihofizičnem potencialu ključnih kadrov. Več informacij o konferenci na: www.konferenca-rtm.si

ORGANIZATORJI

Pri pripravi konference sodelujemo AV.consulting, Bureau Veritas, BTC, Mestna občina Ljubljana, Petrol, Taktika plus in Zavarovalnica Triglav.

Petrol d.d., organizator

Taktika plus d.o.o., organizator

BTC, d.d., organizator

AV. consulting, organizator

Bureau Veritas, organizator

Konferenca EPOS 2017

Konferenca o managementu sprememb.

PARTNERJI in PODPORNIKI

Tudi v vaši organizaciji napredno razmišljate o spremembah? Postanite podporniki

             Pcon               logo3   fam-logo   psihologija dela   etika-hover               .