Mesec: februar 2016

VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH V PROCES UPRAVLJANJA SPREMEMB

Piše: dr. Helena Kovačič, asistentka na področju sociologije FDV Analiza primera podjetja Royal Dutch Shell. Razvijanje t.i. individualne oziroma neposredne participacije zaposlenih pri upravljanju je – za razliko od t.i. kolektivne oziroma posredne prepuščena predvsem iniciativi menedžerjev. Zato je za menedžerje toliko bolj pomembno, da na podlagi prakse uspešnih podjetij spoznajo, da lahko prav neposredno vključevanje zaposlenih odločilno prispeva k vzpostavitvi pozitivnih pogojev za učinkovito upravljanje sprememb, potrebnih za uspešnejše poslovanje. Več na povezavi do prispevka: Kovačič_Shell....

Read More

POTREBNA JE NOVA VIZIJA

Piše Sonja Klopčič, Univ. dipI. inženirka elektrotehnike in mag. poslovodenja in organizacije  Vir: http://www.i-leaders.net/ Nezadovoljstvo, naraščajoči občutek nemoči posameznikov, ki se čedalje bolj izgubljajo v vsakodnevnem boju za preživetje, čedalje večji razkorak med dvema poloma, ljudmi brez dela in tistimi preobremenjenimi… Vse več je vidnih znakov, da stari prijemi in modeli niso več učinkoviti. Pod gladino vidnega so dejavniki, ki vplivajo na manifestirane dogodke: vzorci, procesi, strukture, kultura delovanja in zavest. Vidno nezadovoljstvo je znak, da so potrebne spremembe pod gladino, pod območjem vidnega. Za kreiranje pravih sprememb pa je potrebna nova vizija. V iskanju nove vizije je prav, da si postavljamo prava vprašanja. Kakšen nivo zavesti je potreben? Kakšne organizacijske strukture potrebujemo? Kaj...

Read More

SPREMEMBE KOT STALNICA

Piše: Milan Terpin, univ. dipl. psih. in vodilni svetovalec Taktike plus Spremembe so edina stalnica v življenju. Vsaka rast pomeni spremembo. Brez sprememb iz semena nikoli ne bi vzklila rastlina in iz celice ne bi nikoli nastal otrok. Torej so spremembe nekaj naravnega in hkrati nujnega. Ves rastlinski in živalski svet se spreminja brez »razmišljanja«, ljudje pa v ta proces vključujemo kontrolo. Nekateri ljudje se veselijo sprememb in jih jemljejo kot izzive, saj v njihovo življenje prinašajo raznolikost. Vir spreminjanja pa je tako lahko tudi v posamezniku – v njegovih potrebah in ustvarjalnosti, s pomočjo katerih si postavlja nove cilje...

Read More

RAZUMEVANJE NUJNOSTI SPREMEMB V ORGANIZACIJAH ali ZAKAJ SO V ORGANIZACIJAH POTREBNE SPREMEMBE?

Piše: Vasja Butina, svetovalec za organizacijo in HRM Spremembe so sestavni del življenja, vsak dan se srečujemo z njimi in se jim bolj ali manj uspešno prilagajamo. Vse živo na zemlji je podrejeno tej zakonitosti in ji, za zdaj, nihče ne more ubežati. Če se ne prilagaja, odmre, kar se v naravi tudi neprestano dogaja.  Podobno je v svetu organizacij, podjetništva in javnega sektorja. Vse bolj prevladuje spoznanje, da bodo uspešne le tiste organizacije, ki se bodo neprestano in hitro (odzivno) prilagajala spremenjenim razmeram, v katerih poslujejo oz. delujejo. Pomembno, da vodje znajo:  upravljati podjetje in istočasno izvajati prilagajanje spremembam. NAČELO:...

Read More