Piše: Vasja Butina, svetovalec za organizacijo in HRM

Spremembe so sestavni del življenja, vsak dan se srečujemo z njimi in se jim bolj ali manj uspešno prilagajamo. Vse živo na zemlji je podrejeno tej zakonitosti in ji, za zdaj, nihče ne more ubežati. Če se ne prilagaja, odmre, kar se v naravi tudi neprestano dogaja.

 Podobno je v svetu organizacij, podjetništva in javnega sektorja. Vse bolj prevladuje spoznanje, da bodo uspešne le tiste organizacije, ki se bodo neprestano in hitro (odzivno) prilagajala spremenjenim razmeram, v katerih poslujejo oz. delujejo. Pomembno, da vodje znajo:

  1.  upravljati podjetje in istočasno
  2. izvajati prilagajanje spremembam.

NAČELO: “Sposobni moramo biti obvladati spremembe, sicer  moramo spremeniti vodstvo” (dr. Ichak Adizes).

Motiv za spremembe. Da se lotimo spreminjanja obstoječega, moramo imeti motiv, ki nas sili v spreminjanje. Običajno je motiv za spreminjanje organizacije nezadovoljstvo s trenutnim ali pričakovanim stanjem, ki ga povzročijo dejavniki, ki vlivajo na organizacijo npr. tehnološke spremembe ali zahteve trga.

Motiv je potrebno natančno opredeliti z odgovorom na vprašanje:

1./ Zakaj spreminjati ? 

Zaradi izgube trga, prilagajanje trgu, zahtevam lastnikov, zaradi konkurenčnosti, zaradi novih državnih ekonomskih sistemov, zakonov, zaradi tekmovalnosti, zaradi interesa vodstva, itd… – premalo natančno za potrebno odločitev, zato odgovor na:

2./ Kaj moramo spremeniti ?

Organizacijsko strukturo, poslovni proces, organizacijsko kulturo, itd… – in nato:

3./ Kako to spremeniti ?

S celovitim upravljanjem kakovosti TQM, poslovno prenovo procesov BPR, ISO-9000, poslovno standardizacijo, itd… – ali je to res dovolj? NI, zato odgovor na:

4./ Kdo naj spremeni ?

LJUDJE, -zaposleni in predvsem – vodje!

Spremembe udejani ČLOVEK, in je tako najpomembnejša sestavina organizacije. Spreminjati ga je najtežje!

Potrebno je smiselno povezati vsa štiri vprašanja oziroma odgovore nanje, seveda pa je za to potrebno določeno poznavanje teorije organizacije in poslovanja iz dosedanjih izkušenj. In to je eden od namenov te konference EPOS.