Piše: Milan Terpin, univ. dipl. psih. in vodilni svetovalec Taktike plus

change-is-only-constant-in-life

Spremembe so edina stalnica v življenju. Vsaka rast pomeni spremembo. Brez sprememb iz semena nikoli ne bi vzklila rastlina in iz celice ne bi nikoli nastal otrok. Torej so spremembe nekaj naravnega in hkrati nujnega. Ves rastlinski in živalski svet se spreminja brez »razmišljanja«, ljudje pa v ta proces vključujemo kontrolo. Nekateri ljudje se veselijo sprememb in jih jemljejo kot izzive, saj v njihovo življenje prinašajo raznolikost. Vir spreminjanja pa je tako lahko tudi v posamezniku – v njegovih potrebah in ustvarjalnosti, s pomočjo katerih si postavlja nove cilje in inovacije. Drugi se sprememb pogosto otepajo in iščejo razloge, zakaj se ne bi spremenili.

Spremembe se ne dogajajo samo na osebni temveč tudi na organizacijski ravni. Dejavniki sprememb so lahko zunanji ali notranji. Pogosto k spreminjanju sili okolje z zunanjimi vplivi (konkurenčno okolje, proračun, kriza, nova tehnologija, novo vodstvo, institucionalni pogoji, politika idr.), saj je vsaka organizacija v neposrednem in neprestanem stiku z okoljem, ki se mu mora prilagajati. Hkrati pa se mora organizacija spreminjati zaradi svojih razvojnih želja in dviga poslovne uspešnosti. To pomeni, da so spremembe za organizacije življenjsko pomembne.

Nuja in hitrost sprememb pa nas kaj lahko preseneti, tako da moramo prehajati iz enega prilagoditvenega procesa v drugega, ne da bi jih v celoti obvladali. Učinkovitost spreminjanja je prav zaradi tega pogojena z ustreznimi pristopi k spreminjanju, tako v vsebinskem kot »človeškem« delu spreminjanja.