Piše Sonja Klopčič, Univ. dipI. inženirka elektrotehnike in mag. poslovodenja in organizacije

Struktura, spremembem (S. Klopčič) Vir: http://www.i-leaders.net/

Nezadovoljstvo, naraščajoči občutek nemoči posameznikov, ki se čedalje bolj izgubljajo v vsakodnevnem boju za preživetje, čedalje večji razkorak med dvema poloma, ljudmi brez dela in tistimi preobremenjenimi… Vse več je vidnih znakov, da stari prijemi in modeli niso več učinkoviti. Pod gladino vidnega so dejavniki, ki vplivajo na manifestirane dogodke: vzorci, procesi, strukture, kultura delovanja in zavest. Vidno nezadovoljstvo je znak, da so potrebne spremembe pod gladino, pod območjem vidnega. Za kreiranje pravih sprememb pa je potrebna nova vizija.

V iskanju nove vizije je prav, da si postavljamo prava vprašanja. Kakšen nivo zavesti je potreben? Kakšne organizacijske strukture potrebujemo? Kaj od do sedaj znanih prijemov deluje in kaj ne? Kako razvoj zaposlenih in spoznavanje duhovnih resnic vpliva na poslovanje? Če je sodelovanje pravi način, kako je s tekmovanjem? Kaj so pravi kazalniki uspešnosti za novo dobo? Kako se bodo razvijali ostali deli sveta?
A bomo znali sprožiti prave spremembe v globini? Za iskanje odgovorov je potrebno raziskovanje, pogum in okolje za preizkušanje novih prijemov, odkrivanje nepoznanega, premikanje mej, odpiranje prostora za nove dimenzije, ozaveščanje, kaj vse lahko naredimo. Poiskati je potrebno primerne organizacijske strukture družbe in podjetij, da bodo učinkovito povezovale sposobnosti ljudi in uporabljale kolektivno inteligenco. Potrebno je raziskovati in preizkušati, nabirati nova znanja in izkušnje, postavljati in preverjati modele, razvijati nove vzorce… Tako bomo kreirali povezujočo vizijo, ki nam bo dala navdih in polet.