Piše: dr. Helena Kovačičasistentka na področju sociologije FDV

royal-dutch-shell

Analiza primera podjetja Royal Dutch Shell. Razvijanje t.i. individualne oziroma neposredne participacije zaposlenih pri upravljanju je – za razliko od t.i. kolektivne oziroma posredne prepuščena predvsem iniciativi menedžerjev. Zato je za menedžerje toliko bolj pomembno, da na podlagi prakse uspešnih podjetij spoznajo, da lahko prav neposredno vključevanje zaposlenih odločilno prispeva k vzpostavitvi pozitivnih pogojev za učinkovito upravljanje sprememb, potrebnih za uspešnejše poslovanje.

Več na povezavi do prispevka: Kovačič_Shell.