Prispevek: Gregor Hauc, pomočnik direktorja podjetja SNAGA in svetovalec za upravljanje procesov in splošne zadeve.

Podjetje, ki želi učinkovito uvesti procesno razmišljanje in uspešno izvesti  projekt prenove in informatizacije poslovanja, mora zagotoviti ustrezno višino organizacijske, informacijske in projektne kulture, da bo lahko  uspešno prenovil poslovne procese, jih informatiziral in s tem izboljšal učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Najvišje vodstvo mora nuditi absolutno podporo projektni skupini.

Človeški potencial kot ključni dejavni usoeha pri spremembah

Hauc – HRM pri spremembah za EPOS