Avtor: Jan Kovačič

Človeški potenciali kot ključni dejavniki uspeha pri spremembah

Prispevek: Gregor Hauc, pomočnik direktorja podjetja SNAGA in svetovalec za upravljanje procesov in splošne zadeve. Podjetje, ki želi učinkovito uvesti procesno razmišljanje in uspešno izvesti  projekt prenove in informatizacije poslovanja, mora zagotoviti ustrezno višino organizacijske, informacijske in projektne kulture, da bo lahko  uspešno prenovil poslovne procese, jih informatiziral in s tem izboljšal učinkovitost in uspešnost poslovanja. Najvišje vodstvo mora nuditi absolutno podporo projektni skupini. Hauc – HRM pri spremembah za EPOS...

Read More

5 PSIHOLOŠKIH TRIKOV VODIJ PRI VPELJEVANJU IZBOLJŠAV

Piše: Jan Kovačič, univerzitetni diplomirani psiholog, član organizacijske ekipe EPOS 2016 Uspešne in podjetne organizacije stalno uvajajo izboljšave. Pri tem se morajo vodje ukvarjati tudi s »trdovratnimi« glavami, ki si ne želijo sprememb.  Kaj lahko vodje storijo, da se izognejo stresu in odporom? Organizacije se stalno prilagajajo zahtevnim in spreminjajočim potrebam na trgu. Za zaposlene to pogosto pomeni stalne spremembe v načinu dela, ki jih povzroča stres in celo odpor do novosti. Držite se  5 preprostih psiholoških trikov, ki vam bodo pomagali pri vodenju ljudi v času uvajanja izboljšav: 1. Sodelavce je potrebno PRAVILNO obveščati. Sporočite svojim ljudem: »Zakaj sprememba?« in...

Read More

VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH V PROCES UPRAVLJANJA SPREMEMB

Piše: dr. Helena Kovačič, asistentka na področju sociologije FDV Analiza primera podjetja Royal Dutch Shell. Razvijanje t.i. individualne oziroma neposredne participacije zaposlenih pri upravljanju je – za razliko od t.i. kolektivne oziroma posredne prepuščena predvsem iniciativi menedžerjev. Zato je za menedžerje toliko bolj pomembno, da na podlagi prakse uspešnih podjetij spoznajo, da lahko prav neposredno vključevanje zaposlenih odločilno prispeva k vzpostavitvi pozitivnih pogojev za učinkovito upravljanje sprememb, potrebnih za uspešnejše poslovanje. Več na povezavi do prispevka: Kovačič_Shell....

Read More

POTREBNA JE NOVA VIZIJA

Piše Sonja Klopčič, Univ. dipI. inženirka elektrotehnike in mag. poslovodenja in organizacije  Vir: http://www.i-leaders.net/ Nezadovoljstvo, naraščajoči občutek nemoči posameznikov, ki se čedalje bolj izgubljajo v vsakodnevnem boju za preživetje, čedalje večji razkorak med dvema poloma, ljudmi brez dela in tistimi preobremenjenimi… Vse več je vidnih znakov, da stari prijemi in modeli niso več učinkoviti. Pod gladino vidnega so dejavniki, ki vplivajo na manifestirane dogodke: vzorci, procesi, strukture, kultura delovanja in zavest. Vidno nezadovoljstvo je znak, da so potrebne spremembe pod gladino, pod območjem vidnega. Za kreiranje pravih sprememb pa je potrebna nova vizija. V iskanju nove vizije je prav, da si postavljamo prava vprašanja. Kakšen nivo zavesti je potreben? Kakšne organizacijske strukture potrebujemo? Kaj...

Read More

SPREMEMBE KOT STALNICA

Piše: Milan Terpin, univ. dipl. psih. in vodilni svetovalec Taktike plus Spremembe so edina stalnica v življenju. Vsaka rast pomeni spremembo. Brez sprememb iz semena nikoli ne bi vzklila rastlina in iz celice ne bi nikoli nastal otrok. Torej so spremembe nekaj naravnega in hkrati nujnega. Ves rastlinski in živalski svet se spreminja brez »razmišljanja«, ljudje pa v ta proces vključujemo kontrolo. Nekateri ljudje se veselijo sprememb in jih jemljejo kot izzive, saj v njihovo življenje prinašajo raznolikost. Vir spreminjanja pa je tako lahko tudi v posamezniku – v njegovih potrebah in ustvarjalnosti, s pomočjo katerih si postavlja nove cilje...

Read More
  • 1
  • 2